అత్యున్నత సింహాసనముపై | Athyunnatha simhasanamupai | Telugu Christian Worship Song with LyricsThis song was composed again by the “Save a Child” orphanage ministry. Visit http://www.saveachild.in/ to donate your contributions and know more about this ministry

Buy Guitar: https://amzn.to/2Ooj2Pw
Laptop: https://amzn.to/2On12Fd

అత్యున్నత సింహాసనముపై – ఆసీనుడవైన మా దేవా
అత్యంత ప్రేమా స్వరూపివి నీవే
ఆరాధింతును నిన్నే
ఆహాహా .. హల్లేలూయా – ఆహాహా .. హల్లేలూయా || 3 ||
ఆహాహా .. హల్లేలూయా – ఆహాహా .. ఆమెన్

ఆశ్చర్యకరుడా స్తోత్రం
ఆలోచనకర్తా స్తోత్రం
బలమైన దేవా నిత్యుడవగు తండ్రి
సమాధాన అధిపతి స్తోత్రం || ఆఅహాహా ||

కృపా సత్య సంపూర్నుడ స్తోత్రం
కృపతో రక్షించితివే స్తోత్రం
నీ రక్తమిచ్చి విమోచించినావు
నా రక్షనకర్తా స్తోత్రం || ఆహాహా ||

మృత్యుంజయుడా స్తోత్రం
మహాఘనుడా స్తోత్రం
మమ్మును కొనిపోవా త్వరలో రానున్న
మేఘ వాహనుడా స్తోత్రం || ఆహాహా ||

ఆమెన్ అనువాడ స్తోత్రం
అల్ఫా ఒమేగా స్తోత్రం
అగ్ని జ్వాలలవంటి కన్నులు గలవాడా
అత్యున్నతుడా స్తోత్రం || ఆహాహా ||

Athyunnatha Simhaasanamupai – Aaseenudavaina Devaa
Athyantha Premaa Swaroopivi Neeve
Aaraadhinthunu Ninne
Aahaahaa .. Halleluja – Aahaahaa .. Halleluja || 3 ||
Aahaahaa .. Hallelujah – Aahaahaa .. Aamen

Aascharyakarudaa Sthothram
Aalochanakarthaa Sthothram
Balamaina Devaa Nithyudavagu Thandri
Samaadhaana Adhipathi Sthothram || Aahaahaa ||

Krupaa Sathya Sampoornudaa Sthothram
Krupatho Rakshinchithive Sthothram
No. Rakthamichchi Vimochinchinaavu
Naa Rakshanakartha Sthothram || Aahaahaa ||

Mruthyunjayudaa Sthothram
Mahaaghanudaa Sthothram
Mammunu Konipova Thvaralo Raanunna
Megha Vaahanudaa Sthothram || Aahaahaa ||

Aamen Anuvaadaa Sthothram
Alphaa Omegaa Sthothram
Agni Jvaalalavanti Kannulu Galavaadaa
Athyunnathudaa Sthothram || Aahaahaa ||

#AthyunnathaSimhasanamupai #TeluguWorshipSong #TeluguChristianWorshipSong #RajprakashPaul #Jayapaul #JayapaulFoundation #Hallelujah #AlphaOmega

Athyunnatha simhasanamupai / aaseenudavaina ma deva / atyanta premasvarupivi neeve / aradhintunu ninne / Latest Telugu Christian Songs 2018 2019 / Telugu Christian / Jesus Telugu / Christian Video / Latest Christian / Christian Devotional Songs / Telugu Worship / Christian Audio / Telugu Gospel songs Aradhana song 2019 / Padamulu Chalani prema idi telugu christian song 2019 / Vandhanam Yesayya Vandhanam Yesayya / latest telugu christian album 2019 / new telugu christian song atyunnata simhasanamupai / best christian telugu worship song / best telugu christian worship song with lyrics / latest telugu christian song ni preminthunu / heart touching telugu christian song 2018 / Rajprakash Paul / save a child / all latest telugu christian songs 2018 / all latest telugu christian songs 2018 / telugu christmas songs 2019 / telugu jesus worship songs 2019 / new telugu christian album 2018 / telugu christian devotional songs 2019 / AP Chris tian Hits / Kalisi padudha w / Good Friday Songs 2017 2018 / Latest Easter Songs 2017 2018 2019 / Latest Christian Telugu Worship Song 2019 / telugu chraisthava paatalu / Andhra Christian songs 2019 / atyunnata simhasanamupai / My Music My Guitar / atyuntha simhasanampai / atyntha simpahanamupi / haaaaaa latest / old christian song / 2019/2019 / most sung worship song / heart touching praise song / Jesus Christ, Athunnatha simhasanamupai Aaseenuda song with lyrics, Telugu Christian worship song with lyrics, Latest Telugu Christian worship song, latest Telugu Jesus songs with lyrics, New Christian Telugu songs , Telugu Christian songs latest, Jesus worship songs telugu laugh, Latest telugu christian videos songs, christian video songs telugu new, christian songs worship telugu lrycis, telugu new christian songs latest, new album telugu christian “,” Raj, Prakash, Paul, rajprakashpaul , jayapaul, Jayapaul Foundations, chennai, christian, songs, indian, music, t elugu christian songs , Telugu worship music “,” Athyunnatha Simhaasanamupai, Bridge Yesanna, bridge yesanna, Yesanna Guntur, Yesanna Ministries, Yesanna Songs, Yesanna Song, Yeasanna Hosanna, Song (Composition type), Athyunnatha Simhasanamupai “,” jaya paul songs messages raj praksh paul-sange Messages N Jayapaul, Jayapaul Foundations, Calvary Evangelical Fellowship, Raj Prakash Paul, Gospel, Jesus, Calvary Dharshanam, Calvary Revival, Arapana, Michael Paul, n jaya paul, telugu worship songs, telugu christian songs, jesus christ songs, raj prakash paul- songs, michael paul mccartney says say says, Athyunnatha simhasanamupai Asinudaina Na Deva Song “, athyunnatha simhasanamupai track, athyunnatha simhasanamupai keyboard, athyunnatha simhasanamupai lyrics in english, athyunnatha simas in english

source