ఎవరి కోసమో ఈ ప్రాణ త్యాగము evari kosamo ee prana thyagam |telugu christian songs| latest jesus songsAri త్యాగము ఈ ప్రాణ త్యాగము evari kosamo ee prana thyagam lyrics
Music: unknown
Text: Unknown
Singer: S P Balu
Contact Person: unknown

త్యాగము కోసమో ఈ ప్రాణ త్యాగము (2)
నీ కోసమే నా కోసమే
కలువరి పయనం – ఈ కలువరి పయనం (2) || ఎవరి కోసమో ||

ఏ పాపము ఎరుగని నీకు – ఈ పాప లోకమే సిలువ వేసిందా
నీకు నేరము తెలియని నీకు – అన్యాయపు తీర్పునే ఇచ్చిందా (2)
మోయలేని మ్రానుతో మోముపైన ఉమ్ములతో
నడువలేని నడకలతో తడబడుతూ పోయావా
సోలి వాలి పోయావా…. || ఎవరి కోసమో ||

జీవకిరీటం మాకు ఇచ్చావు – ముళ్ళ కిరీటం నీకు పెట్టాము
ఇచ్చావు జలములు మాకు ఇచ్చావు – చేదు చిరకను నీకు ఇచ్చాము (2)
మా ప్రక్కన ఉండి మమ్ము కాపాడుచుండగా
నీ ప్రక్కలో బళ్ళెముతో – ఒక్క పోటు పొడిచితిమి
తండ్రీ వీరు చేయునదేదో వీరెరుగరు
వీరిని క్షమించు, వీరిని క్షమించు
అని వేడుకొన్నావా… పరమ తండ్రిని || ఎవరి కోసమో ||

CVSL supports online links:

Jesus T-Shirts: http://bit.ly/2mKtEOU

Jesus Men’s T-Shirt: https://amzn.to/2mfqySK

Jesus Women’s T-Shirt: https://amzn.to/2mLvRcX

Jesus T-Shirt for Kids https://amzn.to/2lcZ3Jn

telugu christian songs latest jesus songs
► Visit our site: https://goo.gl/ob6uHj
Thanks to Gospel singer Bro Divya Prasad Rao
All glory be to Jesus

పాడిన వారికి మరియు పాట వ్రాసిన వారికి
మా యొక్క కృత్జతలు

ఈ పాటలు ఆత్మల రక్షణకు మరియు
ఉజ్జీవ పరచుటకు ఎంతో మెలు చెస్తున్నాయి

Contact us @:
mail2telugujesussongs@rediffmail.com

Disclaimer:

Under section 107 of the Copyright Act 1976, “Fair Use” has been taken into account for purposes such as criticism, commentary, news reporting, teaching, scholarship and research. Fair use is permitted under copyright statutes which may otherwise be infringing, nonprofit, educational or personal use tip the balance in favor of fair use.

source