ఒక్క మాట చాలునయ్య -Okka Mata Chalunayya |Latest Telugu Christian Songs| |Ft.Sheena Paul|స్టీఫెన్ పాల్ గారి కుమార్తె షీనా పాల్ పాడిన పాట
Kka మాట చాలునయ్య -Okka Mata Chalunayya By Sheena Paul
| Telugu Christian Songs |
Latest Heartbreaking Christian Song by P. J. Stephen Paul

ఒక్క మాట చాలునయ్యా నా యేసయ్యా (ని) 4
నీ మాటకెంతో శక్తి ఉందయ్యా
2 మాట పలికిన మహిమలు జరుగనయ్యా 2
యేసయ్యా … యేసయ్యా …
యేసయ్యా … యేసయ్యా … 2
ఒక్క మాట చాలునయ్యా నా యేసయ్యా (ని) 2

1.ఒక్క మాటతో లాజరును లేపావు
2 మాటతో దాసుని స్వస్థపరచావు 2
2 మాటతో దయ్యములను తరిమేసావు 2
2 మాటతో సౌలును పాలుగా మార్చావు 2
నీ మాటకెంతో శక్తి ఉందయ్యా
2 మాట పలికిన మహిమలు జరుగనయ్యా 2
యేసయ్యా … యేసయ్యా …
యేసయ్యా … యేసయ్యా … 2
ఒక్క మాట చాలునయ్యా నా యేసయ్యా (ని) 2

2.ఒక్క మాటతో పెనుతుఫానును ఆపావు
2 మాటతో పాపములు క్షమియించావు 2
2 మాటతో బాలికను బ్రతికించావు 2
2 మాటతో సమరియ స్త్రీని మార్చావు 2
నీ మాటకెంతో శక్తి ఉందయ్యా
2 మాట పలికిన మహిమలు జరుగనయ్యా 2
యేసయ్యా … యేసయ్యా …
యేసయ్యా … యేసయ్యా … 2
ఒక్క మాట చాలునయ్యా నా యేసయ్యా (ని) 2

Our links to social media:
Follow us on Instagram
https://www.instagram.com/pjstephenpaul/

Follow us on Twitter

Facebook Page (P.J Stephen Paul):
https://www.facebook.com/PJStephenPaul/

Facebook (Sis. Shaila Paul): https://www.facebook.com/Sis.ShailaPaul/

Facebook Group: https: //www.facebook.com/groups/18216 …

Subscribe to our YouTube channel: https://www.youtube.com/PJStephenPaul/

follow us on google +
https://plus.google.com/+PJSTEPHENPAUL

May the grace of the Lord Jesus Christ,
The love of God and the communion of the Holy Ghost
be with all of you. Amen

God bless you
Thank you for supporting us

P. J. STEPHEN PAUL MINISTRY

Latest Telugu Christian Songs 2017 2018 2019
Telugu Christian / Jesus Telugu / Christian Video / Latest Christian / Telugu Christmas / Christian Devotional Songs / Telugu Worship / Christian Audio / Recent Jesus / Old Telugu / All Telugu / Telugu Gospel / Uecf Telugu / Jesus Telugu / Telugu Christian Song
telugu christian songs / christian telugu songs / new telugu christian songs / christian devotional songs / christian songs 2019 / hit christian songs / best christia songs / latest telugu christian songs 2019 / oka mata chalu christian song / Natho Neevu Matladinacho / oka mata / nee mata / jesus songs / new christian songs 2019 / stephen paul songs / hit christian songs / enosh kumar / latest telugu christian songs 2019 /

#TeluguChristiansongs # 2019latestsongs #stephenpaulsongs

source