నన్నెంతగా ప్రేమించితివో Nannenthaga Preminchithivo – MUST WATCH – GOD'S AMAZING LOVE – JOSHUA SHAIK# బ్రదర్ # జాషువాషేక్ # గారిఅననుభవాలఅద్భుతసాక్ష్యం
Nannenthaga Preminchithivo నన్నెంతగా ప్రేమించితివో | Joshua Shaik | Latest New Jesus Telugu Christian Songs 2019

Lyrics:
నన్నెంతగా ప్రేమించితివో …
నిన్నంతగా దూషించితినో …
నన్నెంతగా నీవెరిగితివో …
నిన్నంతగా నే మరచితినో …

గలనా … నే చెప్పగలనా …
దాయనా … నే దాయగలనా …
అయ్యా … నా యేసయ్యా …
నాదం … తాళం … రాగం
ఎదలో నీదే ఈ ప్రేమ స్వరము …

ఏ రీతిగా నా ఉదయమును … నీ ఆత్మతో దీవించితివో
ఏ రీతిగా నా భారమును … నీ కరుణతో మోసితివో …
ఏ రీతిగా నా పలుకులో … నీ నామమును నిలిపితివో
ఏ రీతిగా నా కన్నీటిని …. నీ ప్రేమతో తుడిచితివో … || గలనా ||

ఏ రీతిగా నా రాతను … నీ చేతితో రాసితివో
ఏ రీతిగా నా బాటను … నీ మాటతో మలిచితివో …
ఏ రీతిగా నా గమ్యమును … నీ సిలువతో మార్చితివో
ఏ రీతిగా నా దుర్గమును … నీ కృపతో కట్టితివో … || గలనా ||

LYRICS IN ENGLISH

Pallavi: Nannenthaga Preminchithivo
Ninnanthaga Dooshinchithino
Nannenthaga Neeverigithivo
Ninnanthaga NeMarachithino
Galanaa … Ne Cheppagalanaa
Daayanaa … Ne Daayagalanaa

Ayyaa … Naa Yesaiah
Naadam … Taalam … Raagam
Yadalo Needhe A Prema Swaramu

1. Ye Reethigaa Naa Udayamunu No Atmatho Deevinchithivo …
Ye Reethigaa Naa Bharamunu No Karunatho Mosithivo …

Ye Reethigaa Naa Palukulo No Naamamunu Nilipithivo …
Ye Reethigaa Naa kanneetini No Prematho Tudichithivo …

|| Galanaa ||

2. Ye Reethigaa Naa Raatanu Nee Chethitho Raasithivo …
Ye Reethigaa Naa Baatanu No Maatatho Malachithivo …

Ye Reethigaa Naa Gamyamunu No Siluvatho Maarchithivo …
Ye Reethigaa Naa Durgamunu No Krupatho Kattithivo …

|| Galanaa ||

Album: Advitheeya Prema
Text and Producer: Bro. Joshua Shaik (Passion For Christ Ministries)
Music: K.Y. Ratnam
Sung by: Nissy John, KY Ratnam
Video Editing & VFX: Kranthi Kumar

© Copyright 2019, All Rights Passion For Christ – Bro Joshua Shaik

For more videos subscribe to our channel – www.youtube.com/PassionForChristJoshuaShaik

Please visit for more information
www.facebook.com/joshua.shaik

Contact information: 08712795677, 09573067249 (IND)
+ 1-9089778173 (USA)
Email: joshuashaik@gmail.com

Be blessed by seeing Bro. Joshua Shaik’s Spiritual Testimony Songs

#TeluguChristianSongs
#TeluguWorshipSongs
#JesusSongsTelugu
#JesusSongsDownload
# TeluguChristianSongs Sebastian
@PassionForChrist – Joshua Shaik #PassionForChrist
#JoshuaShaikSongs
#NissyJohnSongs
#KYRatnamSongs
#AdvitheeyaPremaSongs
#NannenthagaPreminchithivo

source