నా కనుచూపు మేర యేసు నీ ప్రేమ -2020 Telugu Christian Songs -Joshua Shaik -HEMA CHANDRA, RAMYA BEHARA# బ్రదర్ # జాషువాషేక్ # గారియేసుప్రేమవర్ణన
నా కనుచూపు- Joshua Shaik – KY Ratnam – HemaChandra – Heat- Latest Jesus Telugu Christian Songs 2020

Album: Nannenthaga Preminchithivo
Lyricist & Producer: Bro. Joshua Shaik
Music: KY Ratnam
Song: Ramya Behara, Hema Chandra
Editing & VFX: David Varma
Mix: Anil Vemula
Rhythms: Pavan Gogi

All rights: Passion For Christ Ministries

Lyrics:

నా కనుచూపు మేర యేసు నీ ప్రేమ పొంగి పారెనే … పారెనే పారెనే (2)
మనసారా ప్రేమింతును నా యేసుని మనసారా (2)
2 లోక ప్రేమల కన్నా ఆదరించు క్రీస్తు ప్రేమే మిన్న (2)

1. నా కన్నీటిని తుడిచిన ప్రేమ – నలిగిన నా హృదయాన్ని కోరిన ప్రేమ
ఎన్నడూ ఎడబాయనిది ఆ ప్రేమ – నన్ను పరముకు చేర్చ దిగి వచ్చిన ప్రేమ

2. నా దీన స్థితినీ చూచిన ప్రేమ – తన శాశ్వత ప్రేమతో నను పిలిచిన ప్రేమ
ఎన్నడూ ఎడబాయనిది ఆ ప్రేమ – నన్ను పరముకు చేర్చ దిగి వచ్చిన ప్రేమ

3. నా భారంబును మోసిన ప్రేమ – సిలువలో నాకై చేతులు చాచిన ప్రేమ
ఎన్నడూ ఎడబాయనిది ఆ ప్రేమ – నన్ను పరముకు చేర్చ దిగి వచ్చిన ప్రేమ

LYRICS IN DANISH:

NAA KANUCHOOPU MERA YES NO PREMIUM PONGI COUPLE .. PONGI COUPLE (2)
NE PREMINTHUNU NAA YESUNI MANASAARA (2)
AARIPOVU PREMALA KANNA ADARINCHU KREESTHU PREME MINNA (2)

1. NAA KANEETINI TUDICHINA PREMA – NALIGINA NAA HRUDAYANNI KORINA PREMA (2)
YENNADU YEDABAYANIDHI AA PREMA – NANNU PARAMUKU CHERCHA DIGI VACHHINA PREMA (2)

2. NAA DHEENA STHITHINEE CHOOCHINA PREMA – THANA SAASWATHA PREMATHO NANNU PILICHINA PREMA (2)
YENNADU YEDABAYANIDHI AA PREMA – NANNU PARAMUKU CHERCHA DIGI VACHHINA PREMA (2)

3. NAA BHARAMBUNU MOSINA PREMA – SILUVALO NAAKAI CHETHULU CHAACHINA PREMA (2)
YENNADU YEDABAYANIDHI AA PREMA – NANNU PARAMUKU CHERCHA DIGI VACHHINA PREMA (2)

# TeluguChristianDevotionalSongs2020 #Jesussongs
#JesusTeluguChristianSong # Latest NewsTeluguChristianSongs2020
New latest Telugu Christian songs, Telugu Jesus songs

source