నీతో సమమెవరు | Neetho Samamevaru with lyrics | Joshua Merugu | Latest Christian Songs Telugu 2020# నీతోసమమెవరు
#NeethoSamamevaru
#JoshuaMerugu

Song: నీతో సమమెవరు – నీలా ప్రేమించేదవరు
Neetho Samamevaru – Neelaa Preminchedevaru

Music / song / mix / mastery: Joshua Merugu
Video Editing: Mercy Joshua

యెహోవా, వేల్పులలో నీవంటివాడెవడు పరిశుద్ధతనుబట్టి నీవు మహానీయుడవు స్తుతికీర్తనలనుబట్టి పూజ్యుడవు అద్భుతములు చేయువాడవు చేయువాడవు
నిర్గమకాండము 15:11

Who is like unto you, O LORD, among the gods? Who is like you, glorious in holiness, afraid of roses and wonders?
Exodus 15:11

Like / follow my music page to follow updates
https://www.facebook.com/JoshuazMusic

Watch and share it with your friends / family and subscribe to my channel and be a blessing

I do not own copyright on Lyrics / Tune

# నీతోసమమెవరు #NeethoSamamevaru # నీతోసమమెవరునీలాప్రేమించేదవరు # RecentChristianSongsTelugu2020 # goodfridaysongstelugu #latestgoodfridaysongs #TeluguChristianSongs #ChristianCoversongs #JoshuaMerugu #LestestChristianSongs
#ChristianHitSongs # నీవుంటేనాకుచాలుయేసయ్యా #oldchristiansongs
# lastChristiansongstelugu # christiansongs2020 #oldchristianhitsongs
#christianguitarsongs #teluguchristianguitarsongs

Telugu Christian / Christian Video / Latest Christian / Telugu Christmas Songs / Christian Devotional Songs / Telugu Worship / Christian Audio / Latest Jesus Songs / Joshua Merugu Songs / Telugu Christian Songs / Christian Telugu Songs / New Telugu Christian Songs / Christian Devotional Songs / Telugu Christian Songs 2015 / Telugu christian songs 2016 / latest new telugu christian so / christian telugu songs 2018 / latest telugu christmas songs 2016 / famous telugu christmas songs 2015-2016 / new latest telugu christian songs / famous telugu christian songs 2015-2016 / christmas christmas songs / telugu jesus worship songs 2015 / telugu jesus worship songs 2020 / christian songs new / new 2018 christian songs / new telugu jesus album / latest telugu christmas songs / christian songs new 2018 / christian devotional songs 2016 / gospel music (Musical Genre) / AP christian hits / new telugu christian songs / telugu christian songs 2013 / new telugu latest latest christian songs / new telu gu christian albums 2016 / telugu christian devotional songs 2016/2020 song / telugu jesus worship songs 2020 / new telugu christian songs 2020 download latest telugu christian albums / latest telugu christian songs 2020 / latest telugu christian songs 2020 / Joshua Merugu / telugu christian songs new hits / telugu christian songs latest / 2020 telugu christian songs / 2020 telugu christian songs / latest telugu christian songs 2020 / latest telugu christian songs 2020/2019 song / telugu jesus worship songs 2019 / new telugu christian songs 2019 download latest telugu christian albums / latest telugu christmas songs 2019 / latest telugu christian songs 2019 / Joshua Merugu / telugu christian songs new hits / telugu christian songs latest / 2019 telugu christian songs / 2019 telugu christian songs 2019 / latest telugu christian songs 2019 / telugu christian songs / jesus telugu / christian video / latest Christians / Telugu Christians / Christian devotional songs / Telugu worship / Christian audio / Latest Jesus / Old Telugu / All Telugu / Telugu Gospel / Jesus Telugu / Telugu Christian Song / Telugu Christian Songs / Christian Telugu Songs / New Telugu Christian Songs / Christian Worship Songs / Telugu Christian Songs 2015 / Telugu Worship Songs 2018 / Telugu Christmas Songs 2018 / christian new telugu christian songs 2018 / famous telugu christmas songs 2018-2020 / new latest telugu christian songs 2020 / christian telugu latest songs 2020 / new telugu christian song bhasillenu siluvalo / new latest christian song bhasillenu siluvalo / heart touching telugu christian songs / joshua merugu / joshua merugu songs / all latest telugu christian songs 2018/2018 song / telugu jesus worship song 2018 / telugu worship songs 2018 / christian songs new / new 2018 christian songs / new telugu christian album 2013 / telugu christian song devotional songs 2018 / gospel music ( musical genre) / AP christian hits / new telugu christian songs / telugu christian songs 2018 / latest telugu christian san ge / new Telugu latest christian songs 2018 / download telugu christian songs lyrics / telugu christian songs / 2018 new hits / telugu christian songs latest / 2018 telugu christian songs / latest telugu christian songs / Andhra kraisthava songs / indian christian songs / telugu heart touching christian song / latest telugu christian announcements / new year songs 2019 / new year song 2018 / telugu gospel songs 2018 / new year songs 2020 / new year song 2020 / telugu gospel songs 2020 / telugu latest christian songs
Latest Christmas songs
Latest Telugu Christian Songs 2020
Latest Hindi Christian Songs 2020
telugu christian songs new
4k full hd christian song
latest new telugu christian songbook

source