నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా Neevunte Naku Chalu Yesayya Lyrics In Telugu HDనీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా Newest Naku Chalu Yesayya Text In Telugu HD | Telugu Christian Songs
నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా
ఉంటానేసయ్యా నేను ఉంటానేసయ్యా (2)
నీ మాట చాలయ్యా నీ చూపు చాలయ్యా
నీ తోడు చాలయ్యా నీ నీడ చాలయ్యా (2) || నీవుంటే ||

ఎన్ని బాధలున్ననూ ఇబ్బందులైననూ
ఎంత కష్టమొచ్చినా నిష్టూరమైననూ (2) || నీ మాట ||

బ్రతుకు నావ పగిలినా కడలి పాలైననూ
అలలు ముంచి వేసినా ఆశలు అనగారినా (2) || నీ మాట ||
ఆస్తులన్నీ పోయినా అనాథగా మిగిలినా
ఆప్తులే విడనాడినా ఆరోగ్యం క్షీణించినా (2) || నీ మాట ||

నీకు ఇలలో ఏదియు లేదు అసాధ్యము
నీదు కృపతో నాకేమియు కాదిల సమానము (2) || నీ మాట ||

Also see:
New Naku Chalu Yesayya Text In Telugu HD
https://www.youtube.com/watch?v=zcuFgK4F8os

Kummari or Kummari song with lyrics | TCS Telugu Christian Songs
https://www.youtube.com/watch?v=VkBJEGRimo0

Prardhana Shakthi Naaku Kavalaya with lyrics in Telugu
https://www.youtube.com/watch?v=a__Af3xtp80

O Manava No Papam Manava Lyrics In Telugu
https://www.youtube.com/watch?v=_mThw7i0ee4

Enduko Nanninthaga Neevu Telugu Christian Songs Lyrics
https://www.youtube.com/watch?v=nw2wLYFXLzY

Doshiva Prabhu Nivu Doshiva sang with lyrics by SP Balasubrahmanyam, Neevu Pattukunte Padanu
https://www.youtube.com/watch?v=dLupPb0MMGk

Kontha Sepu Kanapadi Video Song Lyrics | CHRISTIAN SONGS TELUGU 2018
https://www.youtube.com/watch?v=b_HGe-lOFwM

Idigo Deva Naa Jeevitham Christian Song With Lyrics | TCS Telugu Christian Songs
https://www.youtube.com/watch?v=BeXZ-v5PtvQ

Enduko Nanninthaga neevu Preminchithi O Deva | TCS Telugu Christian Songs Lyrics
https://www.youtube.com/watch?v=LyFaJpMqGbA

O MANAVA NI PAPAM MANAVA | Bro Joshua gariki | TCS Telugu Christian Songs
https://www.youtube.com/watch?v=7cHd_98rqVA

Gamyam Cheralani by Dr. John Wesly, Young Holy Team | Telugu Christian Devotional Song | TCS Telugu
https://www.youtube.com/watch?v=LQi__-Jazc8

Kannamelamma Telugu Christian Song | Bro Samuel Karmoji | Christian Songs In Telugu
https://www.youtube.com/watch?v=NUOTXPqICAo

source