మహోన్నతుడా నీ వాక్యము ||Letest Telugu Christian 2018 Worship Songs || NefficbaV -Vedio credit- ♪♪♪
song :: Mahonnathuda nee namamu
music :: Sudhakar Rella
vocals :: Tinnu thereesh
Texts :: bro. P. Sunith
melody :: bro. Bobby jeevan
Rhythms :: Michael pavan Gogi
Table :: Prabhakar Rella
mixed and mastered: Sam K Srinivas
vediography :: Harsha singavarapu & Bobby

#TinnuThereesh #SudhakarRella #Nefficba

Sangtekster-
పల్లవి: మహోన్నతుడా నీ వాక్యము ఎంతో బలమైనది
మహాఘనుడా నీ ఉద్దెశము ఉన్నతామైనది || 2 ||
Brathukunu మార్చునది – రక్షణనిచ్చునది || 2 ||
బ్రతికింప చేయునది – పూజింపదగినది // 2 //
నీకే ఆరాధనా నీకే స్తోత్రార్పణ – నీకే హృదయార్పణ నీకే నా యేసయ్యా ……

1 నశియించి పోతున్న నన్ను – నీ వాక్యముతో దర్శించినావు
నా యందు నీ ద్రుష్టి నిలిపి – నీ ఉద్దేశమును తెలిపినావు దినదినము బ్రతుకును బ్రతుకును ఫలభరితముగా ఫలభరితముగా మార్చినావు నన్ను నన్ను మలచుచున్నవయ మలచుచున్నవయ

Neeke ఆరాధనా ………

2. నా నోట నీ శ్రేష్ఠమైనా – స్తుతికీర్తనలు పాడుచు
నీ సన్నిధిలో నేను నిరతం – నీ మాటలను ధ్యానించుచు దినదినము నీ ప్రేమకై, కృతజ్ఞతలు చెల్లించుచు
ఇక నా బ్రతుకుదినములన్నీ నీ సాక్షిగ ఉందునయా ..

నీకే ఆరాధనా ……..

►Contact us
►Facebook: https: //www.facebook.com/nefficba
►Email: Kneffi6633@gmail.com
►Circle Us: https: //plus.google.com/u/0/+nefficba

2018 christmas action songs / christmas festival 2018 / jesus birthday songs / new easiest action songs / telugu christmas christmas charoals / kids christmas action songs
Telugu Christian / Jesus Telugu / Christian Video / Latest Christian / Telugu Christmas / Christian Devotional Songs / Telugu Worship / Christian Audio / Recent Jesus / Old Telugu / All Telugu / Telugu Gospel / Uecf Telugu / Jesus Telugu / Telugu Christian Song

tags:
telugu christmas songs / christian telugu songs / new telugu christian songs / christian devotional songs / telugu christian songs 2016/2018 telugu christian songs / latest new telugu christian songs 2018/2018 new telugu christian songs 2018 / telugu christian songs 2017 / christian new telugu songs 2018 / famous telugu christian songs 2015-2018 / new latest telugu christian songs 2018 / christian telugu songs 2018 / raara thammudu latest telugu christian song 2018 / raa ra thammudu telugu christian song 2018 / new telugu christian song neeve maa raajuvu / latest telugu christian song na yesayya naamamrutham / heart touching telugu christian song 2018 / neffi cba // pas.k.yakobu // christian brethern assembly / ananthapuram / all the latest telugu christian songs 2018 / telugu christmas christmas songs 2018/2018 song / telugu jesus worship songs 2017 / telugu worship songs 2018 / christian songs new / new 2016 christian songs / new telugu christian albums 2018 / telugu christian deviotiona l songs 201 8 / raara thammudu telugu christian sun school songs / telugu christian new sunday school songs / telugu christmas sunday school action songs / telugu christian new calvary temple songs / telugu christian 2018 christmas songs / telugu christian 2018 christmas songs / telugu christian kids worship songs / telugu christian raj prakash paul songs.Letest Telugu Christian Songs / Nefficba // NOW Letest albums Nee Manasse chalunaya Album Songs

source