యెహోవా నా బలమా YEHOVA NAA BALAMA JKC, Lilliansharon sister Latest Telugu Christian songs 2019YEHOVA NAA BALAMAA యెహోవా … నా బలమా యదార్ధమైనది నీ మార్గం … !! Cover by J K Christopher, Lillian Christopher (Sharon Sisters) Latest Christian Songs from Telugu 2018 2019
Song from Andhra Krysthava Keerthanalu
యెహోవా నా బలమా | Yehova Naa Balama | Andhra Christhava Keerthanalu | Golden Hits Telugu
Composed by Bro G john
Singer Lillian christopher
Taster, Rythms & Seaboard JK Christopher
Extra Drum Groove Melody
Video Shoot Samkamalesan
video editing Lillian christopher
Recorded and mixed in Melody Digi Studio
Song is credited to the original composer and copywriter ..
Melody digi production
Hyderabad
Music tracks available @ www.crisbay.com
latest christian songs 2018
#SharonSisters
#JKChristopher
# LatestTeluguChristiansongs2019
#newTeluguChristiansongs
#LillianChristoper
#HanaJoyce

Latest Telugu Christian Songs 2017 2018
Telugu Christian / Jesus Telugu / Christian Video / Latest Christian / Telugu Christmas / Christian Devotional Songs / Telugu Worship / Christian Audio / Recent Jesus / Old Telugu / All Telugu / Telugu Gospel / Uecf Telugu / Jesus Telugu / Telugu Christian Song
telugu christmas songs / christian telugu songs / new telugu christian songs / christian devotional songs / telugu christian songs 2016/2016 telugu christian songs / latest new telugu christian songs 2016/2016 new telugu christian songs 2016 / telugu christian songs 2016 / christian new telugu songs 2016 / famous telugu christian songs 2015-2016 / new latest telugu christian songs 2016 / christian telugu songs 2016 / santhoosha vastram latest telugu christian song 2016 / padamulu chalani prema idi telugu christian song 2016 / new telugu christian song nenunu Naa inti varunu / latest telugu christian song Prabhu sannidhi loo / heart touching telugu christian song 2016 / Vincent Joel // Philip Sharon // Sharon sisters / all the latest telugu christian songs 2016 / telugu christmas christmas songs 2016/2016 song / telugu jesus worship songs 2016 / telugu worship songs 2016 / christian songs new / new 2016 christian songs / new telugu christian albums 2016 / telugu christian devotion songs 2016 / Gospel Musi c (Musical Genre) / AP Christian Hits / new telugu christian songs / telugu christian songs 2016 / latest telugu christian songs / new telugu christian songs 2016 download 15 latest telugu christian songs lyrics 6 / latest telugu christian songs 2016 || Chirakala Sneham || J K Christopher || 2017 / telugu christmas songs 2016 new hits / telugu christian songs latest / 2016 telugu christmas songs / latest telugu christian songs 2016 / new 2017
Latest Good Friday Songs 2017 2018
Latest Easter Songs 2017 2018
Latest Telugu Christian Christmas Songs 2018
Indian Christian songs
Latest Hindi songs
Latest New Hindi Christian Songs 2018
Latest New Hindi Christian Songs
Latest New Tamil Christian Songs 2018
Latest New Tamil Christian Songs
New songs from Sharon sisters
Jk Christopher Latest songs
Telugu Christian Songs New
Latest New Telugu Christian Song
Full HD Christian VIDEOS 4K VIDEOS

Melody digi Studio 8184835617

బలమా నా బలమా – యదార్థమైనది నీ మార్గం
పరిపూర్ణమైనది నీ మార్గం – యెహోవా …

నా శత్రువులు నను చుట్టినను – నరకపు పాశము లరికట్టినను
వరదవలె భక్తిహీనులు పొర్లిన – వదలక నను యడబాయని దేవ

నా దీపమును వెలిగించువాడు – నా చీకటినీ వెలుగుగ చేయున్
జలరాసులనుండి బలమైన చేతితొ – వెలుపల జేర్చిన బలమైన దేవ

యెహోవా జీవముగల దేవా – బహుగా స్తుతులకు అర్హుడ నీవు
అన్య జనులలో ధన్యత జూపుచు – హల్లెలూయ స్తుతిగానము జేసెద

source