"వీచె గాలుల్లొ ప్రతి రూపమ్ నీవే" – లిరిక్స్ (FEMALE) || LATEST CHRISTIAN SONGS LYRICS“వీచె గాలుల్లొ ప్రతి రూపమ్ నీవే”
రచన, స్వరకల్పన:
బ్రదర్. ప్రభు భూషణ్ ప్రత్తిపాటి

CONTACT & FIND US IN SOCIAL MEDIA:
https://www.facebook.com/prabhu.bhushan.7
https://www.youtube.com/user/prabhubhushan

Disclaimer:

Under section 107 of the Copyright Act 1976, “Fair Use” has been taken into account for purposes such as criticism, commentary, news reporting, teaching, scholarship and research. Fair use is permitted under copyright statutes which may otherwise be infringing, non-service, educational or personal use tip the balance in favor of fair use.

source