Thurpu dikku chukka Telugu Christian Song With Lyrics || Christmas Songs || Jesus Videos TeluguThurpu dikku chukka Puttenu Telugu Christian Song With Lyrics

తూర్పు దిక్కు చుక్క బుట్టె
మేరమ్మా – ఓ మరియమ్మా || 2 ||
చుక్కను జూచి మేము వచ్చినాము
మొక్కి పోవుటకు || 2 || || తూర్పు దిక్కు ||
బెత్లెహేము పురము లోని బాలుడమ్మా
గొప్ప బాలుడమ్మా || 2 ||
మన పాపముల బాప పుట్టెనమ్మా
మహిమవంతుడమ్మా || 2 || || తూర్పు దిక్కు ||
పశువుల పాకలోని బాలుడమ్మా
పాపరహితుడమ్మా || 2 ||
పాపంబు బాపను పుట్టెనమ్మా
సత్యవంతుడమ్మా || 2 || || తూర్పు దిక్కు ||
బంగారం సాంబ్రాణి బోళం తెచ్చినాము
బాల యేసు నొద్దకు || 2 ||
బంగారు పాదముల మ్రొక్కెదము
బహుగ పాడెదము || 2 || || తూర్పు దిక్కు ||

source